หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองแซง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รู้ คือ
รู้งาน หมายถึง รู้งานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการมาและแล้วเสร็จตามเวลา
   
รู้หน้าที่ หมายถึง รู้ในหน้าที่ที่ตนเองเป็นอยู่ว่ามีหน้าที่อะไร
   
รู้เวลา หมายถึง รู้ว่าเวลานี้ควรจะทำอะไรก่อนหลังและแล้วเสร็จตามที่ประชาชนต้องการ
  รัก คือ
รักในสถาบันชาติ
   
รักในสถาบันศาสนา
   
รักในสถาบันพระมหากษัตริย์
  สามัคคี คือ
มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน คือ
มุ่งเน้นการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใช้ปุ๋ยชีวภาพ
  สืบสานคุณภาพชีวิต คือ
เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รัก ในการดูแลสุขอนามัย เพื่อชีวิตที่เป็นสุขยั่งยืนสืบไป
 
 
 
 
ส่งเสริมการมีงานทำปรับปรุงแนวความคิดการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเสมอภาค
 
ลดพื้นที่แห้งแล้งทุกหมู่บ้าน
 
ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน
 
จัดให้มีความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพอนามัย
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
กระบวนการจัดการภายใน
 
 
 
 
ประชาชนมีอาชีพและทำการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
 
ประชาชนมีอาชีพ รายได้พอเพียง และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำทุกชนิด
 
ประชาชนได้รับการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน โรงเรียน วัด
 
ก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา
 
ประชาชนมีส่วนร่วม การดำเนินงานการเมือง และการบริหาร
 
ป้องกันอุบัติภัยและระงับโรคติดต่อ
 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
การบริหารและการจัดการภายในเทศบาลตำบลหนองแซง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 12,176,821 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10