หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 

มีไฟฟ้าครบทั้ง 20 หมู่บ้าน

จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,530 ครัวเรือน

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล จำนวน 10 แห่ง

ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง จำนวน 10 แห่ง

ระบบประปาแบบถังลูกบอล จำนวน 1 แห่ง
 

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 21 แห่ง

โรงงานมันเส้น จำนวน 1 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง

โรงสีชุมชน จำนวน 2 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จำนวน 20 หมู่บ้าน
 

โบราณสถานบ้านสมอบท หมู่ที่ 20

ป่าไม้ชุมชนหลวงพ่อดัด หมู่ที่ 1

โรงงานบริษัทตะวันแดง 1999 จำกัด หมู่ที่ 15
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 11,771,442 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10