หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองแซง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
กลยุทธ์
 

ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรกรรม

สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาด

ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
 
การพัฒนาด้านสังคม
 
กลยุทธ์
 

ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด

ส่งเสริมการควบคุม การป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้สูงอายุสตรีและเด็ก

ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด

สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
กลยุทธ์
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

สนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการดำรงชีวิต

ส่งเสริมสนับสนุนพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 
กลยุทธ์
 

สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
 
 
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
กลยุทธ์
 

การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาศักยภาพหน่วยงาน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 12,176,785 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10