หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ประชาสัมพันธ์ : ให้ร่วมกรอกแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแซง ตามลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/9ewsmt


 
 
 
 
 
 
หนี้สินประชากร

ปลดเปลื้องหนี้สิน    
ราคาผลผลิตตกต่ำ

เพิ่มคุณภาพผลผลิต
ควบคุมปริมาณการผลิต

พื้นที่การผลิต    
ทุนการผลิตสูง

ลดต้นทุนการผลิต    
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

ปรับปรุงพันธุ์พืช
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 
ยาเสพติด

การป้องกัน
การปราบปราม

การบำบัดรักษา
การฟื้นฟู
การว่างงาน

ส่งเสริมอาชีพ    
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

จัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์    
การบุกรุกที่สาธารณะ

กำหนดพื้นที่ชัดเจน
กำหนดพื้นที่ใช้สอย

การเจรจา    
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกัน    
การบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย

การป้องกัน
การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 

น้ำกิน

แหล่งน้ำ
 
สร้างแหล่งน้ำกิน

คุณภาพน้ำ
 
ปรับปรุงคุณภาพน้ำกินเพื่อการบริโภค
น้ำใช้เพื่อการเกษตร

คู คลอง หนอง บึง ห้วย ฝาย
 
ปรับปรุงทางระบายน้ำ
 
ปรับปรุงพื้นที่รับน้ำ
น้ำท่วมในฤดูฝน

ก่อสร้างระบบชลประทาน
 
โอกาสในการศึกษา

จัดหาปรับปรุง วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ สื่อการเรียนการสอน และสถานที่
ค่าใช้จ่าย

ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง    
อนุรักษ์ประเพณีโบราณ

สืบสานประเพณีโบราณ    
วัฒนธรรมเสื่อม

ปลูกฝังจิตสำนึก
ฟื้นฟูเยาวชน
 

การคมนาคม

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม
พัฒนาระบบจราจร
ขยายเขตไฟฟ้า

จัดหาไฟฟ้าสาธารณะ และหม้อแปลงบริเวณชุมชน
จัดหาไฟฟ้าเข้าบ้านที่ไม่มี
โทรศัพท์ชุมชน

จัดหาโทรศัพท์สาธารณะ
จัดหาคู่สายโทรศัพท์
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-887-2306
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,689,577 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10