หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 


สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาล


นายอิสรีย์ ธัมมะจริยา
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวฎายิน สำราญฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายณัฐพงศ์ แสงตะคล้อ
นิติกรชำนาญการ


นายรุ่งนิรันดิ์ เมฆเขียว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายชัยภัทร ชัยสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายสุรศักดิ์ ปานดำ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางสาวอัญญารัตน์ รักซ้อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวอุไร บึงอำพันธุ์
ครู ค.ศ.1
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 9,236,572 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10