หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 


นายกรกวรรษ เทพจินดา
ปลัดเทศบาล


นางธัญญ์พิศา รัตนกุลสรัล
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นายชัยภัทร ชัยสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายชัยภัทร ชัยสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายรุ่งนิรันดิ์ เมฆเขียว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายอภิพันธ์ วิบูลย์พงษ์ภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายธนกิจ เอี่ยมโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ


นางเกียรติสุดา พิมเบ้าธรรม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ


นางสาวอัญญารัตน์ รักซ้อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 11,771,283 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10