หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกรกวรรษ เทพจินดา
ปลัดเทศบาล
โทร : 056 410 860 ต่อ 204


นางสาวธัญญ์พิศา รัตนกุุลสรัล
รองปลัดเทศบาล
โทร : 056410860 ต่อ 204
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเอนก หนูเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056 410 860 ต่อ 211


นางสุวภา วงษ์แหวน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056 410 860 ต่อ 205


นายชัยภัทร ชัยสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056410860 ต่อ 204