หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวธัญญ์พิศา รัตนกุุลสรัล
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร : 056 410 860 ต่อ 204
นางสาวธัญญ์พิศา รัตนกุุลสรัล
รองปลัดเทศบาล
โทร : 056410860 ต่อ 204
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเอนก หนูเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056 410 860 ต่อ 211
นางสาวธัญญ์พิศา รัตนกุุลสรัล
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056 410 860 ต่อ 205
นายชัยภัทร ชัยสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056410860 ต่อ 204