หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาล
โทร : 056 410 860 ต่อ 204
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเอนก หนูเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056 410 860 ต่อ 211


นางสุวภา วงษ์แหวน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056 410 860 ต่อ 205


นางสาวฏายิน สำราญฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056 410 860 ต่อ 209