หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล หนองแซง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ยินดีต้อนรับ


 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นอยู่โดยทั่วไปของประชาชนในตำบลหนองแซง จะอาศัยกระจายอยู่ตามพื้นที่ของตนเพื่อการประกอบอาชีพ และบางหมู่บ้านจะรวมตัวอยู่กันเป็นชุมชนมีการถ้อยทีถ้อยอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน อีกทั้งประชาชนในตำบลหนองแซงยังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ และชาวตำบลหนองแซง ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สืบต่อกันมาช้านาน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 11 แห่ง

วัดอรัญญวาสี หมู่ที่ 2

วัดหนองแซง หมู่ที่ 3

วัดหนองโสน หมู่ที่ 5

วัดป่าดงเย็น หมู่ที่ 5

วัดสระดู่ หมู่ที่ 6

วัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 7

วัดป่ามณีวรรณ หมู่ที่ 8

วัดชัฏฝาง หมู่ที่ 10

วัดธรรมวิจิตร หมู่ที่ 11

วัดรางดู่ หมู่ที่ 12

วัดตลุกเทื้อม หมู่ที่ 13
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนวัดสระดู่ หมู่ที่ 6

โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 7
โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส ถึง ม.3 จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนวัดอรัญญวาสี หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านชัฏฝาง หมู่ที่ 10

โรงเรียนดอนสีนวน หมู่ที่ 11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านดอนไร่ หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านดอนสีนวน หมู่ที่ 11

ศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านชัฎฝาง หมู่ที่ 10
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแซง หมู่ที่ 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสีวน หมู่ที่ 11

ป้อมตำรวจ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
 
   
ภูมิปัญญา

ประเพณีการทำบุญกลางบ้าน เพื่ออุทิศให้กับดวงวัญญาณบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไป แล้วให้คอยปกปักรักษาลูกหลานให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

ประเพณีแห่นาคทรงม้าสีหมอกจำลองโดยใช้คนแบก เพราะมีความเชื่อว่าผู้ที่บวชเปรียบเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ หรือพระพุทธเจ้า ขี่ม้าหนีจากโลกเพื่อมุ่งหาหนทางแห่งความสงบ
    อย่างถาวร ปัจจุบันลูกหลานบ้านดอนสีนวนที่อายุครบอุปสมบทจะได้เห็นประเพณีนาคทรงม้าอยู่จนถึงปัจจุบัน
  ภาษาถิ่น
 
ประชาชนในพื้นที่ เขตที่ 2 มีการใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาลาวยวน เพราะมีการอพยพเข้ามาอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวยวน ซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงแสนและย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมและย้ายมาเมื่อ พ.ศ.2484 มาตั้งถิ่นฐานจำนวน 4 ครอบครัว และอพยพตามมาอีกหลายสิบครอบครัว อาศัยอยู่บริเวณหมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 19 ปัจจุบันยังคงหลงเหลือภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างไว้
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 12,425,497 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10