หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 
         

ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย

ถนนคอนกรีต จำนวน 49 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 83 สาย

ถนนดิน จำนวน 28 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง จำนวน 1 แห่ง

บึง จำนวน 2 แห่ง

หนอง จำนวน 11 แห่ง

ลำห้วย จำนวน 2 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

คลองชลประทาน จำนวน 2 แห่ง

ฝาย จำนวน 8 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 120 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 92 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

อาคารบังคับน้ำ จำนวน 6 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 19 ลูก
แร่ธาตุ

หินแกรนิตสีชมพูที่เขาน้อย จำนวน 1,500 ไร่
ป่าไม้

ไม้ชุมชนหลวงพ่อดัด 346 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา
ป่าไม้

หมู่ที่ 1 หนองแม่ยาย , หนองนมแมว , หนองแซง , ป่าหลวงพ่อดัด

หมู่ที่ 2 ศาลเจ้าแม่แหลมม่วง , หนองหญ้าม้า , หนองหมาใน , หนองกก , หนองสะแก , สระน้ำวัดอรัญญวาสี , ป่าหลวงพ่อดัด

หมู่ที่ 6 บ้านสระดู่

หมู่ที่ 7 ดอนจันทร์

หมู่ที่ 9 หนองบัว

หมู่ที่ 12 บ้านราวดู่ , เด่นวังหิน , สระน้ำ

หมู่ที่ 14 สระระย้า

หมู่ที่ 15 เขาลูกช้าง

หมู่ที่ 16 สระน้ำ 2 แห่ง , หนองระหุ่ง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 11,771,638 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10