หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองแซง [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใส [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ปะกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
-ประกาศ- [ 27 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)