หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแซง [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองแซง [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใส [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ปะกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
เรื่อง การรับสมัครบุุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 28 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
-ประกาศ- [ 27 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)