หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 

 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจและประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่องานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองแซง เข้ามาทำแบบสำรวจตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ในการนี้ เทศบาลตำบลหนองเเซง ขอความร่วมมือจากประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ และผู้ที่มารับบริการทุกท่านตอบแบบสำรวจ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแซง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยผ่านทาง QR Code ช่องทางการเข้าตอบแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/9ewsmt

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตอบแบบสอบถาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 09.50 น. โดย คุณ จันทรา หว่านพืช

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,849,364 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10