หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 


นายนวพล ภู่สอน
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0967299329
 


นายอำนวย อิ่มน้อย
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0899579847


นายกรกวรรษ เทพจินดา
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายเชาว์ ดีประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต1
โทร : 0890431891


นายสังเวียน บัวทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต1
โทร : 0899580904


นายกำแพง ทองน้อย
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต1
โทร : 0953149595


นายสุระเดช คงสำราญ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต1
โทร : 0988209652


นายสมยศ ม่วงพูล
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต1
โทร : 0930371629


นายถวิล ใจแสน
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต2
โทร : 0828776755


นางลำพอง โพธิ์พันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต2
โทร : 0954873334


นางสาวโกสุม อุ้มครุฑ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
โทร : 0987198276


นายอำนาจ ดอนแนไพร
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
โทร : 0818556907


นายสมศักดิ์ เพ็งภู่
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2
โทร : 0909796936
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 11,347,438 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10