ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล หนองแซง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256218,83391,90476,31975,97248,182125,139134,711135,18974,87369,58545,600-896,307
256137,07630,97560,67146,60460,17866,23655,12653,15535,38747,73151,49436,182580,815
256054,16832,31744,56137,16080,46058,21753,96746,93146,61245,21243,94053,029596,574
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 ก.พ. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   175,556
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,249,252
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี