ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล หนองแซง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 20 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256373,88448,209----------122,093
256218,83391,90476,31975,97248,182125,139134,711135,18974,87369,58574,69051,339976,736
256137,07630,97560,67146,60460,17866,23655,12653,15535,38747,73151,49436,182580,815
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 ก.พ. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560   772,130
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,451,774
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี