หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
นางสาวนฤพร ภู่สอน
นายกเทศมนตรีตำบล หนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัฎฝาง
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
  โทรศัพท์ : 056-410-860
  โทรสาร : 056-410-961
  Website : www.nongsaeng-chainat.go.th
  Email : netns01@nongsaeng-chainat.go.th
 
 
 
 
  ฝ่ายบริหาร
056-410860 ต่อ 201 นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง
   
056-410860 ต่อ 202 รองนายกเทศมนตรี
   
056-410860 ต่อ 203 ประธานสภา
   
056-410860 ต่อ 204 ปลัดเทศบาล
   
056-410961   รองปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
056-410860 ต่อ 207 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
056-410860 ต่อ 209 ห้องสำนักปลัด
   
056-410961   โทรสารสำนักปลัด
   
056-410961   แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เพลิงไหม้ 24 ชม.
  กองคลัง
056-410860 ต่อ 205 ผู้อำนวยการกองคลัง
   
056-410860 ต่อ 208 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
   
056-410860 ต่อ 210 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
056-410860   โทรสารกองคลัง
  กองช่าง
056-410860 ต่อ 206 ผู้อำนวยการกองช่าง
   
056-410860 ต่อ 211 ห้องกองช่าง
  อื่นๆ
056-410860 ต่อ 212 ห้องประชุมเล็ก
   
สายด่วน 1669   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
เทศบาลตำบล หนองแซง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 11,771,444 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10