หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ประชาสัมพันธ์ : ให้ร่วมกรอกแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแซง ตามลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/9ewsmt


 
 
 
 
 
 
 
คำว่า “หนองแซง” มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่าสมัยก่อนนั้น ในบริเวณอำเภอหันคา ตำบลหนองแซงนี้ มีหนองน้ำขังและป่าไม้ทึบสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ ครั้งหนึ่งได้มีพวกขโมยจากทางจังหวัดอุทัยธานี ได้ไปขโมยควายจากอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และไล่ต้อนฝูงควาย ที่ขโมยมา ผ่านอำเภอหันคา และพักค้างคืนที่หนองน้ำแห่งนี้ พอชาวบ้านที่โดนลักควายทราบจึงได้ นำกำลังเป็นจำนวนมากแกะรอยตามขโมยมา และเดินทางมาทันกันที่หนองน้ำแห่งนี้ ชาวบ้านได้ เข้าล้อมและเกิดการปะทะกับพวกขโมยขึ้น ผลปรากฏว่าขโมยรู้ว่าสู้ไม่ได้จึงทิ้งควายไว้ ชาวบ้านจึงได้นำควายของตนเองกลับ นับจากนั้นชาวบ้านแถบนี้จึงเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า “หนองแซง” เพราะว่า มาแซงขโมยกันที่นี่
 
เทศบาลตำบลหนองแซง ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 จากเดิมเป็นสภาตำบล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองแซง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550
ตำบลหนองแซง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหันคา ห่างจากที่ตั้งอำเภอไปตามถนนสายสามง่ามพัฒนา - หันคา เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 127.93 ตารางกิโลเมตร 100,625 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,735 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,811 คน คิดเป็นร้อยละ 49.27

หญิง จำนวน 3,924 คน คิดเป็นร้อยละ 50.73
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,642 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 60.46 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังหมัน , ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เด่นใหญ่ , ต.หันคา อ.หันคา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยงู , ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา  
 
 
ตำบลหนองแซง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ในที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานมะขามเฒ่า - อู่ทอง ในที่ดอนมีคลองชลประทานทุ่งวัดสิงห์เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญ ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติมีคลองชำแระ พื้นที่ทำการเกษตร 53,704 ไร่ แยกเป็นนาข้าว 31,192 ไร่ พืชไร่ 17,302 ไร่ ไม้ผล 1,073 ไร่ ไม้โตเร็ว 4,137 ไร่
 
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่
มันสำปะหลัง ทำไร่อ้อย ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแหลมทอง 340 375 715 212  
2   บ้านดอนไร่ 455 488 943 333
  3   บ้านหนองแซง 174 162 336 103  
4   บ้านทุ่ง 153 159 312 117
  5   บ้านหนองโสน 171 173 344 118  
6   บ้านสระดู่ 241 250 491 196
  7   บ้านดอนจันทร์ 224 173 397 131  
8   บ้านหนองจงอาง 167 173 340 148
  9   บ้านชำแระ 113 125 238 84  
10   บ้านชัฏฝาง 238 243 481 174
  11   บ้านดอนสีนวน 166 162 328 114  
12   บ้านรางดู่ 108 99 207 83
  13   บ้านตลุกเทื้อม 149 130 279 87  
14   บ้านดอนพุทรา 264 308 572 195
  15   บ้านเขาน้อย 139 121 260 90  
16   บ้านหนองเต่า 119 135 254 88
  17   บ้านหนองกาเหลือง 100 90 190 60  
18   บ้านวังลั่นทม 180 210 390 124
  19   บ้านปางสีนวนใหม่ 186 211 397 105  
20   บ้านสมอบท 124 137 261 80
    รวม 3,811 3,924 7,735 2,642
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-887-2306
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,751,063 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10