หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
วิสัยทัศน์ ทต.หนองแซง
'' รู้ รัก สามัคคี ''
ก่อเกิดเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพชีวิต
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
สิบเอกทรงศักดิ์ ศรไชย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแซง
ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่
ศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยครบวงจร
1
2
3
4
5
 
   
ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน


 
 
 
 
 
 
 
คำว่า “หนองแซง” มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่าสมัยก่อนนั้น ในบริเวณอำเภอหันคา ตำบลหนองแซงนี้ มีหนองน้ำขังและป่าไม้ทึบสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ ครั้งหนึ่งได้มีพวกขโมยจากทางจังหวัดอุทัยธานี ได้ไปขโมยควายจากอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และไล่ต้อนฝูงควาย ที่ขโมยมา ผ่านอำเภอหันคา และพักค้างคืนที่หนองน้ำแห่งนี้ พอชาวบ้านที่โดนลักควายทราบจึงได้ นำกำลังเป็นจำนวนมากแกะรอยตามขโมยมา และเดินทางมาทันกันที่หนองน้ำแห่งนี้ ชาวบ้านได้ เข้าล้อมและเกิดการปะทะกับพวกขโมยขึ้น ผลปรากฏว่าขโมยรู้ว่าสู้ไม่ได้จึงทิ้งควายไว้ ชาวบ้านจึงได้นำควายของตนเองกลับ นับจากนั้นชาวบ้านแถบนี้จึงเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า “หนองแซง” เพราะว่า มาแซงขโมยกันที่นี่
 
เทศบาลตำบลหนองแซง ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 จากเดิมเป็นสภาตำบล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลหนองแซง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550
ตำบลหนองแซง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหันคา ห่างจากที่ตั้งอำเภอไปตามถนนสายสามง่ามพัฒนา - หันคา เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 127.93 ตารางกิโลเมตร 100,625 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,739 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,791 คน คิดเป็นร้อยละ 48.99

หญิง จำนวน 3,948 คน คิดเป็นร้อยละ 51.01
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,732 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 60.49 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังหมัน , ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เด่นใหญ่ , ต.หันคา อ.หันคา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยงู , ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา  
 
 
ตำบลหนองแซง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ในที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานมะขามเฒ่า - อู่ทอง ในที่ดอนมีคลองชลประทานทุ่งวัดสิงห์เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญ ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติมีคลองชำแระ พื้นที่ทำการเกษตร 53,704 ไร่ แยกเป็นนาข้าว 31,192 ไร่ พืชไร่ 17,302 ไร่ ไม้ผล 1,073 ไร่ ไม้โตเร็ว 4,137 ไร่
 
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่
มันสำปะหลัง ทำไร่อ้อย ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแหลมทอง 331 383 714 218  
2   บ้านดอนไร่ 446 490 936 342
  3   บ้านหนองแซง 164 153 317 105  
4   บ้านทุ่ง 149 166 315 120
  5   บ้านหนองโสน 180 181 361 125  
6   บ้านสระดู่ 244 256 500 206
  7   บ้านดอนจันทร์ 218 177 395 134  
8   บ้านหนองจงอาง 164 180 344 158
  9   บ้านชำแระ 112 120 232 86  
10   บ้านชัฏฝาง 239 241 480 181
  11   บ้านดอนสีนวน 166 161 327 118  
12   บ้านรางดู่ 110 100 210 88
  13   บ้านตลุกเทื้อม 149 129 278 91  
14   บ้านดอนพุทรา 272 300 572 199
  15   บ้านเขาน้อย 137 121 258 94  
16   บ้านหนองเต่า 121 135 256 93
  17   บ้านหนองกาเหลือง 99 93 192 61  
18   บ้านวังลั่นทม 180 213 393 124
  19   บ้านปางสีนวนใหม่ 184 216 400 111  
20   บ้านสมอบท 126 133 259 78
    รวม 3,791 3,948 7,739 2,732
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-410-860
เริ่มนับ วันที่ 19 ก.พ. 2559
 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,450,458 เริ่มนับ 19 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10